وبینار تعاملی بررسی تجارب موفق طب ایرانی در درمان کرونا

جهت ثبت نام در وبینار تعاملی بررسی تجارب موفق طب ایرانی در درمان کرونا به لینک زیر مراجعه فرمایید: