کارگاه آموزشی معیار های انتخاب همسر

کارگاه آموزشی معیار های انتخاب همسر

دهکده ایرانی برگزار میکند:

کارگاه آموزش معیارهای انتخاب همسر

مکان: خیابان نیاوران، خیابان یاسر، خیابان خلیلی، مجتمع پارسیان جماران، دهکده ایرانی

جهت ثبت نام به این شماره پیام دهید: 09363731948