انجمن ملی سلامت و تغذیه سالم

شورای راهبردی

علی اکبر رائفی پور

حسین خیراندیش

علیرضا پناهیان

هانی ایرانمنش

مجید شاه حسینی

عباس علی واشیان

زهره الهیان

سید احمد عبودتیان

فاطمه محمدبیگی

محمد ناظمی اردکانی

احمدرضا اخوت

شورای راهبردی انجمن ملی سلامت و تغذیه سالم متشکل از 11 نفر از سیاستمداران، اساتید و نخبگان راهبردی در حوزه های مختلف می باشد.