انجمن ملی سلامت و تغذیه سالم

National Association of Health and Healthy Eating

آخرین اخبار

اخبار استانی

ماموریت انجمن

صفحه اصلی انجمن ملی سلامت و تغذیه سالم

تمرکز بر تحقق و ارائه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در حوزه سلامت

صفحه اصلی انجمن ملی سلامت و تغذیه سالم
کسب اعتبار برای تاثیرکذاری بیشتر تا رسیدن به یک پایگاه ارشادی در تعامل با تمامی فعالان این حوزه
صفحه اصلی انجمن ملی سلامت و تغذیه سالم
کسب جایگاه قانونی و عملی تا رسیدن به یک پایگاه مشورتی برای ساختارهای حکومتی در حوزه تغذیه
صفحه اصلی انجمن ملی سلامت و تغذیه سالم
داشتن جایگاه قرارگاهی و تشکیلاتی به معنای شناسایی و برقراری ارتباط بین فعالان و اثرگذاران تغذیه سالم
صفحه اصلی انجمن ملی سلامت و تغذیه سالم

توسعه سبک زندگی اسلامی ایرانی در سراسر کشور برای داشتن جامعه‌ای سالم

دفاتر استانی انجمن

به حول و قوه الهی از ابتدای سال 1400 عملیات بازسازی و ایجاد دفاتر استانی در استان ها آغاز شد و طبق آخرین بروز رسانی، دفاتر انجمن ملی سلامت و تغذیه سالم در بیش از 20 استان شکل گرفته است.

get

استان مورد نظر را انتخاب کنید

انجمن ملی سلامت و تغذیه سالم

درباره ما

با استعانت از پروردگار متعال و تحت توجهات حضرت ولیعصر ارواحنا لمقدمه الفدا مجموعه تغذیه سالم به عنوان حلقه میانی سلامت و تغذیه بر آن شد تا در جهت تحقق مطالبات مغفول مقام معظم رهبری در زمینه سفره سازی سبک زندگی اسلامی ایرانی تلاش نماید. لذا در همین راستا جهت فرهنگ سازی واژه انقلاب سلامت برنامه ریزی نموده و ضمن تدوین سند بالا دستی انقلاب سلامت از دو بال عرضه و تقاضا برای محقق نمودن آن کمک گرفتیم.