جهت ثبت نام در وبینار تعاملی بررسی تجارب موفق طب ایرانی در درمان کرونا به لینک زیر مراجعه فرمایید