_

دبیر انجمن

 مسعود استادحسین

عضو شورای سیاست گذاری جبهه فکری انقلاب اسلامی
مدیر عامل انجمن فروشگاه‌های صنایع فرهنگی
مسئول فروشگاه‌های سبک زندگی طیبه و زندگی بهشتی
مدیر عامل فروشگاه های زنجیره ای سفره ایرانی
دبیر انجمن ملی تغذیه سالم
سردبیر و عضو شورای سیاستگذاری برنامه انارستان شبکه افق
مدیرعامل مجموعه دهکده ایرانی